DZIENNIK KONSERWACJI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

 Liczba stron: 32

Format: A5 (poziomy)

Okładka: miękka, lakierowana

 

Cena netto: 6,10 zł

Powyżej 200 egz. rabat 10%

Czas realizacji zamówień do 3 dni roboczych.

Zgodnie z przepisami, dziennik konserwacji UTB jest niezbędny do bieżącego dokumentowania eksploatacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, takich jak: żurawie, tylne burty załadunkowe, wciągniki hakowe i bramowe, suwnice, wózki jezdniowe podnośnikowe (widłowe), schody ruchome, urządzenia dla niepełnosprawnych, dźwigi, dźwignice, przenośniki itd.

Jego zawartość jest konsultowana z Urzędem Dozoru Technicznego i uaktualniana stosownie do zmian w przepisach.

Informacja i zamówienia                       

Daria Kleszcz

tel. +48 660 232 293, 71 345 60 00

daria.kleszcz@hewea.com

 

 

OSTRZEŻENIE: Na rynku pojawiły się „Dzienniki konserwacji” stanowiące nielegalne kopie lub opracowania naszej publikacji, rozpowszechniane z naruszeniem praw autorskich i własności intelektualnej. Ostrzegamy przed ich zwielokrotnianiem i wykorzystywaniem. Naruszanie własności intelektualnej jest ścigane na mocy prawa i podlega odpowiedzialności karnej – z karą pozbawienia wolności do lat 3 włącznie